22. okt
 
Bryr Elverum seg om de minste barna?
Jeg er veldig bekymret for hvordan budsjettvedtaket 27. mai behandler de minste barna i Elverum – de som går i barnehagene.

Publisert: 05.jun.2015 09:08
Oppdatert: 05.jun.2015 10:26

I Senterpartiets forslag – som ble vedtatt med støtte fra Høyre, Frp og Venstre – skal voksentettheten ned. Rådmannen fastslår i sin utredning at dette kan skje ved nedbemanning (kombinasjon av naturlig avgang og oppsigelser av ansatte). Rådmannen peker også på at en annen konsekvens kan være reduserte åpningstider i barnehagene.

Her er høyrepartiene på ville veier. De yngste av barna i Elverum må nå betale prisen for høyrepartienes politiske havari. I årsmeldingen for 2014, slår Elverum kommune fast at det allerede er gjort nedbemanninger i barnehagene med 2,8 årsverk. Samme sted står det at kommunens barnehageavdeling har en betydelig økning i sjukefraværet – som nå er på høye 10,9 %. I teksten forklares dette med sitat «Barnehagesektoren har hatt spesielt stramme rammer og belastningen på de ansatte har vært stor». n Da er det en logisk brist mellom budsjettvedtaket om økning i barnetall pr. årsverk i kommunale barnehager, i forhold til virkeligheten i sektoren. Arbeiderpartiet ser med bekymring på konsekvensene dette tiltaket om økning i antall barn pr. ansatt, under allerede så stramme rammer, vil medføre.

I det opprinnelige budsjettet for 2015, som ble vedtatt i desember 2014, la Arbeiderpartiet og SV inn økte midler til barnehagene. Også ved budsjettrevisjonen 27. mai sørget vi for inndekning slik at barnehagene kunne fortsette uten redusert bemanning og uten reduserte åpningstider. Vi ville beholde bemanningsnormen med 6 barn pr ansatt!

Hvorfor? Jo, forskningen og Solveig Lyster, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, belyser også hvordan barn skårer bedre i skolen (forebygging av bl.a. lese- og skrivevansker) dersom det i barnehagen er jobbet systematisk, i leks form, med for eksempel den fonologiske bevisstheten til førskolebarna. Dette krever kompetente voksne, og nok voksne.

Og vi vet at grunnfjellet for læring i skole er å kunne lese og forstå hva du leser, også for å forstå regnestykker m.m. De utdanningspolitiske føringene vier tidlig innsats særlig oppmerksomhet. Målet er å sette inn tiltak av både kompenserende og forebyggende karakter så tidlig som mulig. «Fokus på tidlig innsats» vektlegger at det er barnehagene og skolene selv som skal bli bedre til å fange opp og følge opp de som trenger hjelp.

Dette er et godt eksempel på hvorfor Arbeiderpartiets og SVs budsjettforslag burde fått flertall. Vil Elverum ha gode skoleresultater, må vi ta mer hensyn til barnehage og kvaliteten der, som er grunnmuren for videre læring i skolen.

Istedenfor å ta vare på de yngste barna våre, velger Senterpartiet, Høyre, Frp og Venstre å sette gratis parkering først, og ungene våre sist. Forstå det den som kan! Er gratis parkering virkelig viktigere enn barna våre?

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no