23. okt
 
Demokratiet i rådmannsveldet
Assisterende rådmann, Åsmund Hagen, valgte å henvende seg til befolkningen i et åpent brev hvor han klager på politikerne og konsekvensene av formannskapets budsjettvedtak.

Publisert: 28.mai.2015 09:01
Oppdatert: 28.mai.2015 09:01

n Men nå er det en gang slik at det er rådmannens plikt å effektuere de vedtakene som politikerne gjør, om han liker det eller ikke.

n Men det kan synes som om rådmannen i Elverum har problemer med å forholde seg til maktfordelingen i et demokrati. Det er mildes talt oppsiktsvekkende at en rådmann går inn i en politisk debatt på en slik måte han gjør i brevet som ble offentliggjort på kommunens hjemmeside sist fredag.

To dager etter at et flertall i formannskapet hadde snudd opp ned på hans innstilling til budsjettet, velger han å rette nærmest en advarsel til innbyggerne om konsekvensene av flertallets vedtak.

n Hva som skulle være hensikten med dette brevet synes temmelig opplagt. Han ønsket å bruke tiden mellom formannskapets behandling og den endelige behandlingen i kommunestyret til å snu et tilstrekkelig antall politikere slik at han får et annet flertall.

Rådmannen griper altså rett inn i prosessen og forsøker å påvirke politikerne. Et mer utilslørt forsøk på maktovergrep på demokratiet skal man lete lenge etter.

n Med sin argumentasjon sår han tvil om flertallets kompetanse, et flertall som ikke forstår rekkevidden av sine egne vedtak.

Rådmannens oppgaver er nedfelt i Kommuneloven. Han skal forberede sakene og opplyse dem best mulig før de legges fram for behandling. Når vedtak er fattet har han plikt til å effektuere dem. Ganske enkelt og greit. Etter behandling med vedtak har ikke rådmannen noen annen mening om saken.

n Med sin opptreden i denne saken sår han tvil om hvem som egentlig styrer kommunen, politikerne eller administrasjonen. Etter utspillet fra rådmannen er det i alle fall ingen tvil om hvor han mener at makten skal være. Politiske organer skal være «sandpåstrøere» for å skape inntrykk av et fungerende demokrati.

n Minst like forunderlig er det at han kan gjennomføre dette angrepet, uten at noen synes å reagere. Så langt har vi knapt registrert en skuldertrekning fra politikernes side. Heller ikke mindretallet, som støttet rådmannens innstilling, burde føle dette særlig bekvemt. Saken handler tross alt om grunnleggende prinsipper for styringen av lokalsamfunnet.

n Utenfra kan det virke som om rådmannen i Elverum har tiltatt seg mye makt.

Det er knapt gått en måned siden maktarrogansen sist ble demonstrert. Da ble det utsendt et dekret som regulerte hvem som ikke skulle kunne entre institusjoner i forbindelse med 1. mai markeringen. Et overformynderi også overfor beboerne på institusjonene. Eldre som ikke var friske nok til å sitte ute en «blåsur» vårdag ble fratatt festdagen.

Rolf Småriseth

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no