22. okt
 
Ingen fikk munnkurv i Elverum
Gjennom oppslag og kommentarer i mediene i Elverum har det blitt skapt et inntrykk av ansatte i Elverum kommune har fått munnkurv av ledelsen.

Det stemmer ikke. Vi kjenner heller ikke til at ansatte er truet til taushet av sine nærmeste ledere slik det stod på førstesiden av Østlendingen den 25. mars 2015.

I etterkant av oppslaget viser det seg, etter samtaler med ledere og tillitsvalgte, at det ikke finnes ansatte som har fått muntlige eller skriftlige advarsler knyttet til ytringer i sosiale medier eller andre medier i forhold til ytringsfriheten. Vi har holdt oppfriskningskurs for ledere i Elverum kommune slik at de skal føle seg tryggere når de ansatte spør.

Det påstås også at man kjører en tøffere linje nå enn tidligere og at man har mindre åpenhet enn tidligere. Det stemmer ikke. Vi har gode retningslinjer som ivaretar både ytringsfriheten og taushetsplikten. De fleste av disse har vi hatt i mange år, og har ikke blitt endret – informasjonsreglementet er fra 2006 – etisk regelverk noen år senere og det siste tilskuddet er retningslinjer for sosiale medier som ble vedtatt i 2012.

Ingen av disse er endret – og alle tre sier klart og tydelig:

Alle ansatte har rett til å uttale seg om kommunens virksomhet, også i omstridte spørsmål, men innenfor rammen av lovpålagt taushetsplikt. s Når ansatte på denne måten benytter sin ytringsfrihet skal de gjøre oppmerksom på at dette er personlige ytringer, og at han eller hun ikke uttaler seg på vegne av Elverum kommune s En ansatt som kommer med personlige ytringer om kommunens virksomhet skal ikke benytte seg av stillingstittel, kommunens e-post, brev eller faks. s Ansatte kan også etter at vedtak er fattet påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger av vedtaket.

Førstelektor i juridiske fag ved Høgskolen på Rena, Anne Oline Haugen, støtter oss i at en informasjonsstrategi – enten det er for krisesituasjonen eller annet har ingenting med ytringsfriheten til våre ansatte. At pressen eller andre har misforstått dette er trist – trist fordi det sprer tvil blant både befolkning og ansatte om åpenheten som Elverum kommune står for.

Akkurat slik som Haugen påstår så er det en forskjell på en leder og en ansatt. Jo, nærmere man sitter rådmannen – jo, høyere lojalitetsplikt har du.

Dette er også omtalt i våre retningslinjer. Informasjonsstrategien som Elverum hadde i forbindelsen med den økonomiske krisen vi er inne i var aldri til hindre for ytringsfriheten. Men vi ønsket to ting – det ene var å unngå spekulasjoner om hva som kunne havne på tiltakslista til rådmannen og for å ivareta de ansatte. Hvem har lyst til å lese om kutt på eget arbeidssted i avisa? Vi mener at det er viktig at de ansatte får informasjonen fra sin arbeidsgiver først og ikke gjennom Østlendingen eller andre medier. Det handler ikke om at befolkningen og andre ikke skal få vite hva som skjer – men at vi ønsket å unngå unødige spekulasjoner og feilinformasjon – for å skape minst mulig usikkerhet for både ansatte og brukere. Ansatte var aldri berørt av denne informasjonsstrategien og det var ingen endringer i retningslinjene til Elverum kommune i denne perioden. Igjen – de ivaretar og påpeker at ansatte har ytringsfrihet.

I Elverum kommune ønsker vi engasjerte medarbeidere og ledere. Vi ønsker ansatte som hver eneste dag står på for at vi sammen skal gi alle i kommunen vår best mulige tjenester og tilbud. Vi ønsker ansatte som brenner for sine arbeidsoppgaver og som tør uttrykke det de har på hjertet – derfor står ytringsfriheten sterkt her hos oss og vi har retningslinjer som ivaretar og oppfordrer ansatte til å delta.

Derfor kan de, på egne vegne, delta i den offentlige debatten i saker som angår kommunen. Dette gjør de da som privatpersoner – som deler sine private ytringer.

Ytringsfrihet er viktig og i Elverum kommune står den sterkt og solid sammen med våre tre grunnverdier åpenhet, ærlighet og respekt. Vi forvalter fellesskapets goder og det skal vi gjøre ved å være åpne og ærlige. Vi skal ikke gi uriktige opplysninger eller skjule noe andre kan ha nytte av. Vi skal lytte, være korrekte og vise alle respekt. Både ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for våre grunnverdier og det er vår plikt å være lojale i forhold til de lover, forskrifter, reglement og vedtak som gjelder for kommunen vår.

Den økonomiske situasjonen vi nå står i, er krevende og alvorlig. Ingen ønsker at vi skal være her vi er nå, men dette er virkeligheten. For å finne muligheter og løsninger, må vi se på helheten. Endringer er nødvendig. Store endringer!

Det er nettopp derfor det er viktig at alle ansatte og ledere i Elverum kommune står sammen i denne utfordringen. Vi skal selvfølgelig fortsatt ha stor takhøyde for ytringer og meninger om oss som kommune og de tjenestene vi driver. Dette gjelder enten ytringene kommer fra egne ansatte eller fra andre. 

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no