16. nov
 
Tenk mer offensivt
I Østlendingen torsdag 26.mars kan vi lese at ordføreren mener løpet er kjørt for Elverum i kampen om innlandet politidistrikt. Han mener det er ikke er grunn for å bruke tid å krefter på en sak han mener er avgjort.

Publisert: 09.apr.2015 13:47
Oppdatert: 09.apr.2015 13:59

Proposisjonen om politireformen legger opp til at Hedmark og Oppland politidistrikter skal slås sammen til innlandet politidistrikt. I den forbindelse er kampen om lokalisering av hovedsetet i full gang.

Elverum fikk for to år siden, 110-sentralen for Hedmark og Oppland, et tegn på at Elverum hadde godt grunnlag for å påta seg en slik oppgave. Det nye politidistriktets hovedsete skal befatte politikammer og 110-sentralen, det betyr at noe må flyttes. Blant andre brannsjef Nils- Erik Haagenrud regner nå med at 110- sentralen forsvinner igjen, med stor sannsynlighet til Hamar som i dag har både politikammer og Eidsivating lagmannsrett.

Ordføreren mener etter å ha fått tydelige signaler fra politimesteren at det er lite trolig og aktuelt at Elverum vil få hovedsetet for det nye politidistriktet. Ordføreren tar det til etterretning og mener man bare må se på kartet for å forstå at det er lite trolig at Elverum blir værtskommune for hovedsete.

Elverum har gode muligheter slik jeg ser det til å kunne påta seg en slik oppgave, å huse politidistriktets hovedsete, med grunnlag i den nyopprettede 110-sentralen og Elverums samarbeid tværs over etatene for brann, sykehus og politi.

Saken kan ses i sammenheng med debatten om fremtidig sykehusstruktur, hvor Elverum ligger sentralt for et fremtidig hovedsykehus.

Midt-hedmark brann og redning har Elverum som base og dette er det viktig å ta med i vurderingen. At etatene skal samarbeide er viktig for framtiden, det burde være sentralt i debatten om lokalisering av politidistriktets hovedsete. 110-sentralen er viktig for dagens ordning i Elverumsregionen. Elverum har vist at de kan håndtere store arealer, det burde være grunnlag for å se på muligheten for å legge hovedsetet hit når politidistriktet skal slås sammen.

Det er passivt av ordfører Erik Hanstad å melde pass så tidlig i debatten på vegne av Elverum. Det gjør det langt ifra enklere å beholde dagens 110-sentral, når Elverums ordfører gir seg uten kamp. Det påpekes av ordføreren at proposisjonens utredningsarbeid er mangelfullt, da er det desto mer uforståelig hvorfor han velger å la toget gå. Mister Elverum 110- sentralen står 16 arbeidsplasser i fare for Elverum, er det greit for ordføreren?

Store hull i dekningen av luftambulanse i innlandet, gir også grunnlag for fremtidig mulighet for en helikopterbase i Elverum. Elverum Arbeiderparti mener disse hullene må dekkes, og at Elverum ville være en svært god løsning for den fremtidige strukturen av nødetatene. Med slike muligheter for samordning til grunn, betyr det også store muligheter for Elverum i strukturdebatten. Elverum Arbeiderparti ønsker derfor både hovedsete for Innlandet politidistrikt og en helikopterbase velkommen til å etablere seg i Elverum – det vil bli en viktig samling av både militær og sivil beredskap og redningstjeneste til beste for oss alle.

 
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no