22. okt
NYTT ULVEKULL PÅVIST: Det er observert 3 valper i Kynnareviret (Arkivfoto: Tore Solstad/SNO).
 
Nytt ulvekull påvist i Kynnareviret
Statens naturoppsyn har mottatt dokumentert observasjon av tre ulvevalper i Kynnareviret. 18. juli ble tre ulvevalper observert ved en skogsbilveg i Elverum kommune, innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret.

Publisert: 31.jul.2017 10:30
Oppdatert: 31.jul.2017 10:30

Statens naturoppsyn har sikret skitprøver fra området, men det er fortsatt usikkert om prøvene kommer fra valpene og om de er gode nok til at Rovdata kan gjennomføre en DNA-analyse.

– Svar på opphavet får vi først når Rovdata får analysert DNA fra valpene, sier Lars Olav Lund, fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Det har vært registrert ulv i Kynnareviret hvert år siden vinteren 2004/2005. Det ble registrert valpekull i reviret 2008/2009 til 2010/2011, da tispa gikk sammen med en immigrert finsk-russisk hannulv. Året etterpå tok en ny hann over, og denne har gått sammen med tispa siden. Siden vinteren 2010/2011 har det ikke blitt registrert valpekull i reviret. Ei ny tispe ble registrert i reviret i 2015/2016, men det har ikke blitt påvist noe nytt kull før nå.

ULVEKULL FØDT 2016

Rovdata publiserte 1. juni statusrapport med oversikt over ulvekull født i 2016. Kull født i 2017 vil først inngå i statusrapporten Rovdata publiserer neste år. Fra før er det kjent at det har kommet valpekull i Slettåsreviret og Osdalreviret i 2017.

Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt ved å spore på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer samlet inn i felt. Overvåkingen inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt som ledes av Rovdata. Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet på overvåkingen av ulv i Norge. Høgskolen i Innlandet er underleverandør til feltarbeidet.

Alle ulveobservasjoner og innsamlede skitprøver fra ulv meldes eller leveres til en lokal rovviltkontakt i SNO. Ulveobservasjoner kan også meldes inn via det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

FLERE ULVER I NORGE

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

– Det ble påvist 54-56 ulver med helnorsk tilhold og 51-56 ulver i grenserevir vinteren 2016-2017. Til sammen 105-112 ulver på norsk areal er en øking på totalt 13-19 ulver, eller cirka 19 prosent, fra 90-93 ulver i fjor vinter. De fleste ulvene i landet er påvist innenfor ulvesonen, og særlig i Hedmark fylke, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

11 av ulvene i Norge er registrert døde i løpet av registreringssesongen.

Det er i vinter dokumentert 43 valpekull født i Skandinavia i 2016, hvorav 32 kull i helsvenske revir, fire i helnorske revir og sju i revir på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge.

NASJONALT BESTANDSMÅL

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Etter fordeling av kull i grenserevir med halvparten i hvert land ble det registrert totalt 7,5 kull i Norge og 35,5 kull i Sverige.  Av de 7,5 kullene i Norge ble fire påvist i helnorske revir, helt eller delvis innenfor norsk ulvesone, forklarer Kindberg.

Det er påvist født valpekull i 2016 i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor, Skillingsmark og Elgklinten.

 
– Artikkelen fortsetter under bildet –
ULVEVALPER: Bildet er tatt tidligere i vår i Slettåsreviret (Foto: SNO).
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no
Telefon: 400 03 450   /   Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Gøran Kristiansen », 977 63 706
iElverum har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
iElverum bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no